Logo

DZIECI MARYI


Powrót do wyboru Wspólnoty


Strona internetowa Wspólnoty Dzieci Maryi:
www.dzieci.go.pl"HYMN DZIECI MARYI"
Jestem Rycerską Maryi Panienki dla niej wciąż walczę z każdym grzechem, złem.
Ona mi sama daje broń do ręki.
Broń, której szatan bardzo boi się
Bronią prostą, bronią piękną pokonamy zło.
Trzeba tylko, by różaniec był modlitwą mą.
Muszę także w swoim życiu zawsze czystą być i nie mogę dla Maryi alkoholu pić.Wspólnota Dzieci Maryi w naszej parafii liczy ok. 50 osób i ciągle się powiększa. Naszym opiekunem jest ks. Krzysztof Szweda, który czuwa nad przebiegiem każdego spotkania. Razem z księdzem współpracuje również moderatorka i animatorki, odpowiedzialne za prowadzenie spotkań w mniejszych grupach. Głównym hasłem naszej wspólnoty jest naśladowanie Maryi, do czego dążymy na każdym spotkaniu. Stawiając sobie Niepokalaną za wzór, pragniemy tak jak Ona wypełniać wole Boga. Spotkania Dzieci Maryi odbywają się w każda sobotę i rozpoczynane są modlitwą o godz. 9:00. Poznajemy wtedy Słowo Życia, na którym opiera się całe spotkanie. Na spotkaniach w grupach, które prowadzą animatorki,poprzez rozważanie Słowa Bożego, wspólne rozmowy i wykonywanie prac plastycznych, staramy się wyciągnąć odpowiednie wnioski i podjąć konkretne postanowienia związane z tematem spotkania. Znajdujemy również czas na wspólne gry i zabawy, które nie tylko uczą, ale i jednoczą wszystkich uczestników. Ważnym punktem spotkania jest także radosne śpiewanie, podczas którego uczymy się nowych piosenek - w tym również piosenki dnia. Powtarzamy jednak i te tradycyjne piosenki, które wykonujemy w każdą niedzielę przed Msza św. na godz. 10:30 oraz w czwartki przed Mszą św. szkolną. A podczas IV niedzieli każdego miesiąca, Dzieci Maryi przygotowują oprawę liturgiczną i muzyczną całej Mszy św. Nasza wspólnota posiada również piękny sztandar, który reprezentujemy podczas ważnych uroczystości w kościele, a przede wszystkim w czasie świąt maryjnych. W ciągu roku wyjeżdżamy na różne wycieczki i organizujemy wspólne zabawy. A podczas wakacji wyjeżdżamy na rekolekcje, które są głównym celem, wieńczącym cały rok formacji w naszej wspólnocie. Jako Dzieci Maryi obchodzimy patronackie święto Niepokalanego Poczęcia NMP, które przypada na 8 grudnia. W tym dniu, podczas Mszy św. odnawiamy nasze ślubowania i każde dziecko należące do Wspólnoty, otrzymuje medalik z postacią Maryi, który jest symbolem naszego oddania się Niepokalanej. Nosząc taki medalik, dajemy świadectwo swej wiary i świadczymy o naszej przynależności do Wspólnoty Dzieci Maryi. Każdy uczestnik zna uroczysty "Hymn Dzieci Maryi", który wyraża naszą postawę i w momencie wstąpienia do Wspólnoty staje się mottem życiowym każdego z nas.wstecz