Logo

OAZA RODZIN


Powrót do wyboru Wspólnoty


Domowy Kościół to małżeńsko-rodzinny ruch świeckich, który działa w ramach Ruchu Światło - Życie.
Spotykamy się w tzw. Kręgu. Krąg raz ma znaczenie osobowe,
raz oznacza grupę kilku małżeństw (3-6), pragnących wzajemnie się wspierać i wspomagać
w dążeniu do budowania w swoich rodzinach
"domowego Kościoła" według duchowości, metod oraz programu proponowanych
przez Ruch Domowy Kościół.

Kiedy indziej, przez krąg rodzinny rozumie się miesięczne spotkania tych małżeństw, które należą do kręgu,
przebiegające według ustalonego programu i metody.

W tym sensie mówi się o kręgu miesięcznym. Przebieg comiesięcznych spotkań jest z góry ustalony.

Pozwala to na właściwe wykorzystanie czasu, by można było swobodnie porozmawiać,
ale i wzajemne się ubogacać i formować w duchu Ruchu Światło -Życie.

Spotkania, na które przychodzą małżonkowie z dziećmi, odbywają się w domach rodzin należących do Domowego Kościoła. Sprzyja to wytworzeniu atmosfery rodzinnej.

Każdy krąg miesięczny składa się z trzech części:

1. CZĘŚĆ TOWARZYSKA. Odbywa się przy kawie lub herbatce i ma na celu pogłębienie i odnowienie wzajemnych relacji. W ciągu miesiąca, który dzieli poszczególne spotkania, przyjazne stosunki mogły ulec rozluźnieniu. Atmosfera spotkań jest swobodna, szczera, przyjacielska, pełna życzliwości i radości. Posiłek jest skromny, a rozmowa z innymi uczestnikami opiera się na wydarzeniach, które miały miejsce w czasie minionego miesiąca. Część towarzyska nie trwa dłużej niż pół godziny.

2. CZĘŚĆ MODLITEWNA. Po kawie i ciastku sprzątamy stół z talerzy i jedzenia. Ustawiamy na nim świecę, Pismo Święte, czasem jakąś małą dekorację, która przypomina obecny okres liturgiczny, np. wieniec adwentowy. Zapalamy świecę - jest to moment ważny, ponieważ ma nam uświadomić obecność Jezusa Chrystusa wśród nas. Właściwa modlitwa to dzielenie się Ewangelią.


3. WZAJEMNA POMOC W DĄŻENIU DO BOGA. Jest to czas przeznaczony na bezpośrednie udzielanie sobie wzajemnej pomocy w dążeniu do Boga, ku świętości.


4. OMÓWIENIE TEMATU. Dotyczy tematów przygotowanych w ramach pierwszego roku pracy w kręgach rodzinnych. W kolejnych latach, ta część spotkania przeznaczona będzie na religijne dokształcenie się, pogłębienie wiedzy, dyskusje. Zakończenie obejmuje ustalenie daty i miejsca kolejnego spotkania oraz błogosławieństwo.

ŚWIADECTWO
Jesteśmy małżeństwem z ponad rocznym stażem. Gdy dowiedzieliśmy się o powstaniu kręgu Domowego Kościoła w naszej parafii, od razu wiedzieliśmy, że to coś dla nas. Dzisiaj, z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że Domowy Kościół to nie tylko sposób na spędzenie czasu, ale przede wszystkim sposób na życie. W czasie naszych spotkań czujemy się wolni w wyrażaniu siebie, w dzieleniu się tym, co przeżywamy, co myślimy na dany temat. Atmosfera spotkań, pełna szacunku i serdeczności, pozwala nam odkryć to, co najpiękniejsze -radość z tego, że Bóg z miłości powołał nas do tej wspólnoty i ma wobec nas wspaniały plan. Jednak Bóg kształtuje przede wszystkim na nas -małżonków. Pracujemy nad sobą, staramy się, aby postawa wzajemnej miłości, akceptacji i zrozumienia była w naszym życiu na porządku dziennym. Bóg otwiera nasze oczy -dostrzegamy Jego wielkie dzieła, nie tylko wokół nas, ale także i w nas! Patrzymy na siebie oczyma miłości. Nigdy nie kładziemy się spać bez wspólnej modlitwy. Zwracamy się do Chrystusa bezpośrednio, otwierając przed Nim nasze serca. Dziękujemy Mu za to, co nas spotkało, przepraszamy za braki wzajemnej miłości i prosimy, by wspomagał nas na dalszej drodze ku do świętości. Dziękujemy Bogu za dar Wspólnoty.
Agnieszka i Michał

Drodzy Małżonkowie!

Jeśli chcecie pogłębić swoje relacje z Bogiem,
Jeśli pragniecie, aby Bóg odmienił Wasze życie,
Jeśli chcecie postawić na miłość małżeńską,
Jeśli chcecie oblec w radość wspólne życie w rodzinie,
Jeśli odczuwacie potrzebę modlitwy,
Jeśli szukacie sposobu na życie...
serdecznie zapraszamy na spotkania kręgu Domowego Kościoła.


wstecz