Logo

RYCERZE KOLUMBA


Powrót do wyboru Wspólnoty


Rycerze Kolumba – nie noszą zbroi, nie dźwigają tarcz, nie toczą pojedynków i nie trawią czasu na ostrzenie mieczy


Rycerze Kolumba. Nie noszą zbroi, nie dźwigają tarcz. Nie toczą pojedynków i nie trawią czasu na ostrzeniu mieczy. Jedyne co łączy ich ze średniowiecznym rycerstwem, to ideały:

jedność, braterstwo oraz patriotyzm. I najważniejsze: miłosierdzie.

 

Był rok 1881. W miejscowości New Haven w stanie Connecticut w USA nie żyło się łatwo katolickim rodzinom. Środowisko irlandzkich imigrantów miało też wiele problemów z własną tożsamością religijną. Do tego dochodziły ataki prasowe niechętnych katolikom grup, krytykujących budowę kościoła w arystokratycznej dzielnicy New Haven. Ksiądz Michael McGivney, proboszcz parafii NMP, miał jednak wsparcie ze strony kilku wiernych. Spotkali się kiedyś w piwnicy kościoła i zaczęli dyskutować o stworzeniu organizacji, która wspierałaby finansowo Kościół, nie tylko instytucjonalny, ale także rodziny potrzebujące pomocy. Chodziło zwłaszcza o rodziny, w których zabrakło żywiciela z powodu choroby lub jego śmierci.

McGivney chciał zbudować silną organizację mężczyzn, którzy na fundamencie żywej wiary i jedności z Kościołem tworzyliby sieć braterskich relacji, pomagając sobie nawzajem i innym. „Jedność i Miłosierdzie” były głównymi hasłami organizacji, która w marcu 1882 roku formalnie przyjęła nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba (Knights of Columbus). Później doszły „Braterstwo i Patriotyzm”. Nazwa celowo odwoływała się do katolickiej tożsamości odkrywcy Nowego Świata. Struktura RK składa się z rad, a na czele zakonu stoi Najwyższy Rycerz – zaś na czele rady Wielki Rycerz.

Kilka rad tworzy Rejon, rejonem kieruje Delegat Rejonowy. Kilka Rejonów tworzy Stan(w Polsce jest 10 Rejonów) – na jego czele stoi Delegat Stanowy wraz z Radą Stanową. W skład rady Stanowej wchodzą oprócz Delegata Stanowego: Sekretarz Stanowy, Skarbnik Stanowy, Radca Stanowy i Kustosz Stanowy.

W działalności RK jest szansa na odnalezienie się mężczyzn w Kościele. – Życie religijne w Polsce jest zdominowane przez kobiety, chcemy więc stworzyć pole do działania również mężczyznom – mówi jeden z kapelanów Rycerzy Kolumba. – Rycerze kładą nacisk na postawę ojca, uczą się, jak być mężczyzną w Kościele i rodzinie.

Bardzo ważne są konkretne działania, jakie rycerze mogą i przede wszystkim chcą podejmować w parafiach i społecznościach lokalnych. Od pomysłów do czynów . Parafialny Okrągły Stół – to pomysł tworzenia więzi między sąsiednimi parafiami, organizują dyskusje przy parafiach ,organizują zbiórkę różnych rzeczy dla potrzebujących i  pomoc. Wzywają też do aktywnej walki o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Rycerze chcą promować zarówno adorację Najświętszego Sakramentu, jak też organizują zawody sportowe dla młodzieży ,turnieje szachowe, bale charytatywne, pikniki rodzinne a także rekolekcje dla siebie i swoich rodzin. Pomysłów na działanie może być wiele-musi się nam tylko chcieć!

W całej Polsce jest nas już ponad 1700, a na całym świecie 1,8 mln
Odwagi rycerzom w Polsce dodaje z pewnością fakt, że kilku biskupów przyłączyło się już do naszych szeregów i wielu księży aby zadbać o nasze potrzeby duchowe… A  kapelanem polskich Rycerzy Kolumba został kard. Macharski.

To właśnie Jan Paweł II chciał, żeby rycerze zaczęli swoją działalność w Europie właśnie od Polski. I tak się stało. Przyłbice otwarte, tak łatwiej wypatrzyć wroga. Rycerze na pierwszy pojedynek wyzywają nasze nierzadkie katolickie lenistwo, polskie narzekanie i idą jak w słowach pieśni Króluj nam Chryste „DO WALKI Z GRZECHEM SWEJ DUSZY”

 

Rycerzem Kolumba może zostać każdy mężczyzna który:

1. ukończył 18 lat
2. jest głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem kościoła rzymskokatolickiego
3. czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary
4.
a.) zostanie zaproszony przez innego Rycerza
lub
b.) dostarczy zaświadczenie od Proboszcza swojej Parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem i podda się rozmowie kwalifikacyjnej z Kapelanem i Komitetem d/s przyjęć Rady.

5. ma otwarte serce na czynienie dobra

Rycerze Kolumba w naszej parafii.

W listopadzie 2009 roku kilku naszych parafian wstąpiło do zakonu Rycerzy Kolumba. W marcu 2010 roku powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Katowickiej. Ma ona swoją siedzibę w Tychach Czułowie.

    24 października 2010r. 32 mężczyzn, którzy wstąpili do Rady Zakonu Rycerzy Kolumba w Tychach między listopadem 2009 a październikiem 2010 postanowiło utworzyć Radę Rycerzy Kolumba im. Matki Boskiej Fatimskiej przy parafii Piusa X w Rudzie Śląskiej.

    Rada Najwyższa Zakonu Rycerzy Kolumba z dniem 24.10.2010r. ukonstytuowała Radę z Rudy Śl. i nadała jej nr 15160.  W chwili obecnej w naszej Radzie mamy 39 Rycerzy Kolumba – z czego 27 to nasi parafianie.

   Kapelanem Rady im. Matki Boskiej Fatimskiej jest ks. Proboszcz Krzysztof Sitek,  Wielkim Rycerzem jest Pan Andrzej Stefaniuk, Zastępcą Wielkiego Rycerza Pan Józef Belski.           Pozostali funkcjonariusze naszej rady to:                                                                                                              panowie: Roman Kiełkowski, Józef Sarek, Michał Socha, Karol Czekała, Henryk Urban, Tadeusz Maćków, Edward Kuś, Krzysztof Żak, Michał Kitel.

Najwyższym Rycerzem jest Carl A. Anderson

Delegatem Stanowym w Polsce jest Krzysztof Orzechowski

Delegatem Rejonowym rejonu nr 5 (Częstochowa, Ruda Śląska i Tychy) jest                    Witold Zmysłowski -  Skarbnik Stanowy

Kontakt telefoniczny :509 848 417 lub 501 459 484

Pozdrawiam po rycersku -Vivat Jezus

DELEGAT REJONOWY REJONU 5-go (Śląsk, Częstochowa)

 (Były Wielki Rycerz Rady Rycerzy Kolumba nr 14983 im. Matki Boskiej Piekarskiej w  Tychach Czułowie)LINK DO OFICJALNEJ ŚWIATOWEJ STRONY
RYCERZY KOLUMBA:

www.kofc.org/un/pl/news/releases/detail/polandstateconvention/
OFICJALNA STRONA OGÓLNOPOLSKA:

www.rycerzekolumba.com/polska//
wstecz