Logo

KRĄG DYSKUSYJNY


Powrót do wyboru Wspólnoty


Krąg dyskusyjny zawiązał się w naszej wspólnocie parafialnej w 2002 roku z inicjatywy wiernych i księdza proboszcza. Tematem spotkań są bieżące sprawy Kościoła, a także rozważanie katolickiej nauki społecznej. Pomocą w dyskusjach jest Pismo Św., Katechizm Kościoła Katolickiego i inne dokumenty Kościoła.

Spotkania kręgu dyskusyjnego odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca. Grupa ma charakter otwarty i nie ma listy zamkniętej.

Dialog i dyskusja pozwalają zrozumieć wiele problemów nurtujących dzisiejszych chrześcijan.

Serdecznie zapraszamy!
wstecz